Příležitosti

Každý investor je pro nás výjimečný, proto ke všem přistupujeme individuálně a s náležitou péčí. Zakládáme si na osobních vazbách, důvěře a férové spolupráci, která přináší výsledky. Přesvědčte se s Investhy.


Dluhopisy

Zhodnocujeme peníze našich investorů prostřednictvím dluhopisového programu ve formě unijního prospektu zaměřeného na růst v celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 Kč. Finanční prostředky aktivně využíváme pro realizaci developerských projektů a investičních příležitostí.

Dluhopisový prospekt schválen ČNB
Dokument základního prospektu
Rozhodnutí ČNB

Investhy Deposit 4,35 %

Zhodnocování úspor na bázi terminovaného vkladu

Parametry
Prospekt schválený ČNB Ano
ISIN CZ0003539264
Celkový objem 100.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota 10.000 Kč
Likvidita Do dvou měsíců
Frekvence výplaty Měsíčně
Konečné podmínky Ke stažení

Investhy Real Estate 5,5 % / 2025

Standardní dluhopis

Parametry
Prospekt schválený ČNB Ano
ISIN CZ0003539074
Celkový objem 50.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota 10.000 Kč
Likvidita 1. 4. 2025
Frekvence výplaty Kvartálně
Konečné podmínky Ke stažení

Investhy Real Estate 6,5 % / 2027

Standardní dluhopis

Parametry
Prospekt schválený ČNB Ano
ISIN CZ0003539231
Celkový objem 50.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota 10.000 kč
Likvidita 1. 4. 2027
Frekvence výplaty Pololetně
Konečné podmínky Ke stažení

Investhy Real Estate 7,5 % / 2029

Standardní dluhopis

Parametry
Prospekt schválený ČNB Ano
ISIN CZ0003539249
Celkový objem 50.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota 10.000 kč
Likvidita 1. 4. 2029
Frekvence výplaty Ročně
Konečné podmínky Ke stažení

PP Financial Claim 6,6 % / 2022

První emise dluhopisů, která byla úspěšně splacena 31. 3. 2022.

PP Financial
6,25 % / 2023

Emise dluhopisů určená k financování developerských projektů.

Flathouse development 6,5 % / 2026

Emise dluhopopisů k realizaci bydlení kombinující výhody domu a bytu.


Fondy

Zaměřujeme se především na investice do profesionálně analyzovaných akcií a ETF.

Fond SmartStocks

Náš fond se strategií hodnotového investování. Investoři jsou informováni měsíčním reportem a půlroční bilanční zprávou.

Privátní fond

Cesta pro náročné. Privátní fond si zakládá na ryze individuálním přístupu, ať už pro jednotlivce nebo správu rodinného majetku.


FAQ

Sestavili jsme nejčastější otázky našich budoucích klientů.


Upozornění: Sdělení není návrhem Investhy, a.s. (dále též „Společnost“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Společnost upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt k investici. Společnost upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Společnost nebo jiný subjekt ze skupiny Investhy, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Společnost může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Společnosti Investhy, a.s., a Investhy Wealth Management, a.s. nepodléhá dohledu České národní banky.

Chcete více informací?

Uveďte e-mail