Příležitosti

Každý investor je pro nás výjimečný, proto ke všem přistupujeme individuálně a s náležitou péčí. Zakládáme si na osobních vazbách, důvěře a férové spolupráci, která přináší výsledky. Přesvědčte se s Investhy.


Dluhopisy

Zhodnocujeme peníze našich investorů prostřednictvím dluhopisových programů. Finanční prostředky aktivně využíváme pro realizaci developerských projektů a investičních příležitostí.

Flathouse Karlštejn 7% / 2025

Emise dluhopopisů k realizaci bydlení kombinující výhody domu a bytu.
 

Investhy Deposit 4,35%

Emise určena k financování soft nákladů společnosti
 

Investhy Real Estate 5,5% / 2025

Emise určena k financování developerských projektů

Investhy Real Estate 6,5% / 2027

Emise určena k financování developerských projektů

Investhy Real Estate 7,5% / 2029

Emise určena k financování developerských projektů

20% Investhy One Coupon

Emise určena k financování developerských projektů
 

23% Investhy One Coupon Exclusive

Emise určena k financování developerských projektů

Flathouse development 6,5% / 2026

Emise dluhopopisů k realizaci bydlení kombinující výhody domu a bytu.

PP Financial
6,25% / 2023

Emise dluhopisů určená k financování developerských projektů.

PP Financial Claim 6,6% / 2022

První emise dluhopisů, která byla úspěšně splacena 31. 3. 2022.


Fondy

Zaměřujeme se především na investice do profesionálně analyzovaných akcií a ETF. Dokážeme uspokojit i ty nejnáročnější klienty. Preferujeme plnou transparentnost.

Fond SmartStocks

Náš fond se strategií hodnotového investování do pečlivě vybraných sektorů. U tohoto fondu využiváme k obchodování long i short pozice.

Fond LoveBrands

Náš fond se strategií investovat do světově oblíbených značek na trhu. Jedná se o long pozice hodnotových blue chip akcií, ale i růstových společnosti.

Privátní fond

Cesta pro náročné. Privátní fond si zakládá na ryze individuálním přístupu, ať už pro jednotlivce nebo správu rodinného majetku.


FAQ

Sestavili jsme nejčastější otázky našich budoucích klientů.


Upozornění: Sdělení není návrhem Investhy, a.s. (dále též „Společnost“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Společnost upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt k investici. Společnost upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Společnost nebo jiný subjekt ze skupiny Investhy, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Společnost může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Společnosti Investhy, a.s., a Investhy Wealth Management, a.s. nepodléhá dohledu České národní banky.

Chcete více informací?