Family Office

Vytvoříme pro Vás investiční strukturu na míru. Prioritou pro nás je dlouhodobé plánování a udržení Vašeho finančního majetku i v turbulentních časech.

Family Office

Vytvoříme pro Vás investiční strukturu na míru. Prioritou pro nás je dlouhodobé plánování a udržení Vašeho finančního majetku i v turbulentních časech.

Family
Office

Vytvoříme pro Vás investiční strukturu na míru.

Prioritou pro nás je dlouhodobé plánování a udržení Vašeho finančního majetku i v turbulentních časech.

Správa rodinného majetku

Cílem je centralizovat správu finančního a investičního portfolia, ale Family Office často zahrnuje i další služby, jako je plánování dědictví, správu nemovitostí, daňové poradenství a dokonce i osobní záležitosti, jako jsou cestovní služby nebo správa rodinných uměleckých sbírek.

Jaké jsou klíčové aspekty Family Office?

Diskrétnost a soukromí

Jednou z hlavních výhod family office je vysoká úroveň diskrétnosti a ochrany soukromí majetku rodiny.

Komplexní správa majetku

Family office se stará nejen o investiční portfolio, ale také o plánování dědictví, daňovou strategii, právní služby, a dokonce i o každodenní správu rodinného majetku.

Dlouhodobé plánování a udržitelnost

Cílem je zachovat a rozvíjet bohatství rodiny přes několik generací, což zahrnuje strategické investování a efektivní předávání bohatství.

Personalizované služby

Family office je často vysoce personalizováno podle individuálních potřeb a cílů rodiny, což umožňuje specifický přístup k investicím a správě majetku.

Podporujeme a rozvíjíme investiční kluby i komunitní investování.


Máme profesionální analytický servis s prokazatelnými zkušenostmi. Získali jsme dlouholeté zkušenosti se správou investičního majetku. 


Disponujeme investiční radou, která pravidelně vyhledává investiční příležitosti na trhu a vytváří strategické plány. Schvaluje pohyby a změny v investičních portfoliích. 

Vytváříme pro náročné klienty privátní fondy

Privátní fond si zakládá na ryze individuálním přístupu, ať už pro jednotlivce nebo správu rodinného majetku.

Spolupráce začíná analýzou dané situace a společným plánováním a stanovením cílů našeho partnera. Poté tvoříme portfolio na míru. Možnost využití investic i do Private Equity dle našeho doporučení nebo dle požadavků partnera. Každý klient privátního fondu má k dispozici svého osobního analytika a celý jeho tým. Spolupracujeme s rodinnými firmami.

Formulář