Ing. Petr Němec, MBA

Investment Manager

Kapitálový trh je nevyzpytatelný, jednoznačně nepredikovatelný, nicméně vhodnými strategiemi a nástroji se dá riziko eliminovat.

„Chci své znalosti a zkušenosti předat mladší generaci lidí, kteří tak jako já spojí svou profesní kariéru s Investhy.“

Patrik Gančarčík, MBA

Odbornost

V oblasti investic se Petr pohybuje již 27 rokem. Prošel si cestu poradenskou i manažerskou. Během své kariéry si Petr pracoval pro firmy jako jsou ČSOB či CYRRUS. 

Má bohaté zkušenosti jak z oblasti finančního poradenství tak z oblasti investic.


Práce

Petr je Investment Manager a vede svůj tým obchodníků v pražské pobočce. 

Při rozhodování o dalším kariérním působení Petr chtěl pracovat v oblasti investic, ale již mimo jakýkoliv korporát. 

Důvodem Petrova působení v Investhy jsou vize a standardy, které platí pro všechny lidi. Je to možnost spolurozhodování, hledání cest, metod práce. Je to jistá míra svobody a klidu na práci, kterou je potřebné v oblasti investičního poradenství mít. Je to směřování firmy, její hodnoty, potenciál a snaha o kvalitně provedenou práci a to ke spokojenosti investora.


Média

Vize, hodnoty, směřování společnosti ve které pracuji, jsou důležité ANO či NE?

Nastavení a dodržování hodnot a vizí ve firmách je zásadním krokem pro jejich úspěch a udržitelný rozvoj. Tyto základní principy nejenže definují firemní kulturu, ale také poskytují směr a motivaci zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. V tomto článku se podíváme na důležitost těchto aspektů a na to, jak mohou ovlivnit výkonnost a reputaci firmy.

Dlouhodobý investiční produkt DIP – ANO či NE

Vstupujeme do éry, kdy tradiční penzijní systémy čelí výzvám a nejistotám. Vstupujeme do éry, kdy tradiční penzijní systémy čelí výzvám a nejistotám. V tomto kontextu přichází na scénu Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který od roku 2024 nabízí novou cestu k finančnímu zabezpečení na stáří. S možností investovat do širokého spektra cenných papírů, včetně akcií, ETF, dluhopisů a investičních fondů, DIP představuje flexibilní a daňově efektivní řešení pro dnešní i budoucí generace.

Na kapitálovém trhu se pohybuji od 90 let a stále mě to baví. Říká Petr Němec, nový Investment Manager v Investhy

V oblasti investic se pohybuji již 27 let. Prošel jsem si cestou nejen poradenské činnosti, ale také manažerské. Během této doby jsem nasbíral cenné zkušenosti jak v oblasti finančního poradenství, tak v samotných investicích. Stojí za mnou nemalé množství projektů a situací, ve kterých jsem byl úspěšný a rád bych sdílel některé z nich.