Milan Ondračka

Partner

"Úspěch není jen o tvrdé práci, ale o správných hodnotách a směru.“

Filozofie Tomáše Bati Milana vždy inspirovala zdůrazňující, že úspěch je dosažen kombinací inovace poctivosti a lidskosti. Baťa učil, že tvrdá práce je základem, ale bez správného směru a hodnot je veškeré úsilí zbytečné. Tato filozofie ho naučila, že je důležité nejen pracovat tvrdě, ale také pracovat chytře a s respektem k druhým. Vytrvalost bez inovace je stagnace, ale vytrvalost s jasným cílem a poctivým přístupem vede k trvalému úspěchu.

Tyto hodnoty ho formovaly a vedly k tomu, aby nejen dosáhl svých cílů, ale také přispěl k růstu a úspěchu těch kolem něj.

Patrik Gančarčík, MBA

Odbornost

V oboru financí se pohybuje již 13 let. Specializuje se na správu majetku pro profesionální sportovce, lékaře, právníky, majitele firem i samotné firmy. Prošel společnostmi zaměřenými na majetkové poradenství kde působil na pozicích konzultanta manažera a ředitele. Aktuálně vede vlastní majetkově poradenskou společnost, kde využívá své bohaté zkušenosti a odborné znalosti k tomu, aby klientům poskytoval nejlepší možné služby a pomáhal jim dosáhnout jejich finančních cílů.


Práce

Milan je v naší společnosti partnerem. Má na starost rozvoj vztahů s klíčovými obchodními partnery a rozvoj obchodní sekce. Zajišťuje navazování nových spoluprací a partnerství, které přinášejí nadstandardní služby a investiční hodnotu pro naše klienty. Jako člen vedení se podílí na strategických rozhodnutích a dohlíží na realizaci obchodních cílů.


Média

Finanční plánování: Cesta k dosažení finančních cílů a stability

Ve své roli CEO poradenské společnosti Consolio, specializované na majetkové poradenství a finanční plánování, se denně setkávám s lidmi, kteří mají jasnou představu o svých finančních cílech, ale často postrádají nezbytné informace a dovednosti, jak se k těmto cílům dopracovat.

Milan Ondračka: Podle mě se úspěch skládá ze tří pilířů

Ve finanční sféře působí již 11 let. Jeho cesta byla trnitá a tvrdě se vypracoval na pracovní pozice, které teď v podnikání vykonává. Je profesionálem v obchodních dovednostech, koučování a vedení týmu.