Milan Ondračka: Podle mě se úspěch skládá ze tří pilířů


Ve finanční sféře působí již 11 let. Jeho cesta byla trnitá a tvrdě se vypracoval na pracovní pozice, které teď v podnikání vykonává. Je profesionálem v obchodních dovednostech, koučování a vedení týmu.

Milan Ondračka působí jako obchodní ředitel a partner v investiční společnosti Investhy, a. s. a spolupracuje na projektech Flathouse, Ostravské zahrady nebo Na celý život. Také úspěšně vede finanční poradenství a plánování pod hlavičkou Consolio, kde mimo jiné pomáhá spravovat majetek úspěšným podnikatelům a profesionálním sportovcům. Řídí se mottem českého podnikatelského velikána Tomáše Bati: „Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“

Nyní jste obchodním ředitelem a partnerem finanční skupiny, která pracuje na jednom z největších developerských projektů v České republice, jaké byly Vaše začátky v podnikání a s jakými překážkami jste se musel vypořádat?

Mé začátky byly těžké, protože spousta lidí mělo předsudky vůči finančnímu poradenství, ve kterém jsem začínal. Rovněž ve mě nevěřilo okolí a měli pochyby, jestli to zvládnu. Také jsem byl velmi mladý a neměl jsem moc zkušeností, takže jsem musel pečlivě budovat důvěru a odhodlaně pracovat na pravidelném rozšiřování své klientely.

Který krok byl ve Vaši dosavadní kariéře nejdůležitější?

Rozhodně ten první, když jsem se rozhodl začít podnikat ve financích ihned po škole. Viděl jsem v tom velký potenciál. Neměl jsem dostatečné zkušenosti a musel jsem vyjít z komfortní zóny. To pro mě byl ten nejdůležitější krok, bez kterého bych tu dnes neseděl.

Co byste poradil nováčkům ve finanční sféře, kteří chtějí dosahovat pravidelných úspěchů?

Podle mě se úspěch skládá ze tří pilířů. Těmi jsou strategie, disciplína a vytrvalost. Musíte si vydefinovat cíl a poté vytvořit plán, jak se k němu dostat. V disciplíně neustále dodržovat jednotlivé kroky nastaveného plánu a překonávat svou komfortní zónu. Být vytrvalý i v momentě, kdy se nebude dařit a budete mít pocit, že vše jde proti vám. Vždy myslete na to, proč jste začali. Můžete zpomalit, ale nikdy ne zastavit.

Jak jste se dostal do Investhy a co bylo prvotním impulsem spolupráce?

Do Investhy jsem se dostal po seznámení s Patrikem Gančarčíkem. Dohodli jsme se na tom, co od sebe navzájem očekáváme a začali jsme spolu pracovat na projektech Flathouse. Po prvním projektu jsme se oba shodli, že nám naše spolupráce funguje a máme společnou vizi a plány do budoucna.

Co je pro Vás největším hnacím motorem a odkud berete inspiraci?

Mým největších hnacím motorem jsou mé sny a má vize. Inspiraci nabírám hlavně z mého okolí. Proto se rád seznamuji a pravidelně potkávám s úspěšnými podnikateli a navzájem si vyměňujeme know-how a motivujeme se.

A jak naopak nejraději odpočíváte a nabíráte sílu?

Rozhodně si nejvíc odpočinu a vyčistím hlavu v přírodě a při sportu. Mám rád všechny druhy sportu. Nejvíce ale fotbal a hokej. Také jsem v poslední době podlehl horské turistice a začínám s golfem. V zimním období pro mě vyhrává lyžování.

Jaký je Váš hlavní dlouhodobý cíl a vize vašeho podnikání?

Určitě chci po sobě zanechat nějaký odkaz, který se lidem vybaví, když uslyší nebo uvidí mé jméno. Tím se pro mě zhodnocuje vše, na čem jsem pracoval a potvrdí se mi, že to dávalo smysl.


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek