Finanční plánování: Cesta k dosažení finančních cílů a stability


Finanční plánování a budování majetku jsou dvěma základními kameny finanční stability a nezávislosti.

Ve své roli CEO poradenské společnosti Consolio, specializované na majetkové poradenství a finanční plánování, se denně setkávám s lidmi, kteří mají jasnou představu o svých finančních cílech, ale často postrádají nezbytné informace a dovednosti, jak se k těmto cílům dopracovat. Z tohoto důvodu je jedním z našich hlavních poslání poskytnout jim potřebné informace, dovednosti a nástroje, aby mohli svých finančních cílů dosáhnout.

Co je to finanční plán a jak by měl vypadat

Finanční plán je nástroj, který umožňuje jednotlivcům i rodinám zmapovat své finanční cíle a stanovit cestu k jejich dosažení. Kvalitní finanční plán by měl zahrnovat příjmy, výdaje, investiční možnosti, ale také potenciální finanční rizika. Tento plán by měl být pravidelně aktualizován a přizpůsobován aktuálním potřebám.

Porovnání České republiky vs ostatní

V západních zemích je finanční plánování považováno za běžnou součást života. Naproti tomu v České republice je toto téma stále často opomíjeno a je považováno za něco, co je určeno pouze pro bohaté. Je důležité tento mýtus vyvrátit a představit finanční plánování jako nástroj, který může výrazně zlepšit finanční situaci každého z nás.

Způsob práce Consolio v oblasti finančního plánování

V Consolio se snažíme přistupovat k finančnímu plánování jako k cestě vedoucí k dosažení finančních cílů našich klientů. Začínáme analýzou aktuální finanční situace klienta a identifikací jeho potřeb. Na základě těchto informací vytvoříme finanční plán, který obsahuje konkrétní kroky vedoucí k dosažení těchto cílů. Abychom zajistili, že je plán stále aktuální, pravidelně ho přehodnocujeme a přizpůsobujeme aktuálním potřebám klienta. Navíc využíváme moderní technologie a aplikace, díky kterým má klient svůj finanční plán neustále na očích a může sledovat jeho naplňování.

Jak by v ČR mohli lidé lépe budovat a plánovat svá aktiva

Věřím, že mnoho lidí v České republice by mohlo výrazně zlepšit svou finanční situaci, kdyby věnovali více pozornosti finančnímu plánování a investování. Je skvělé, že někteří lidé začali v době covidové pandemie více investovat, ale pokud chceme dosáhnout finanční stability a nezávislosti, je nutné mít také jasně definovaný finanční plán. Proto v Consolio doporučujeme konzultovat nastavení finančního plánu a investiční strategie s odborníky.

Je důležité zdůraznit, že nejde jen o to mít finanční plán, ale také ho dodržovat. Mnoho lidí se nechá ovlivnit okamžitými pocity nebo rychlými finančními výhrami a odchyluje se od svého plánu, což může vést k nesplnění jejich finančních cílů.

Autor článku: Milan Ondračka, CBO & Partner

Závěr

Finanční plánování a budování majetku jsou základními kameny pro dosažení finanční nezávislosti. V Consolio se snažíme lidem na této cestě pomáhat a poskytovat jim potřebné informace a nástroje. Věříme, že finanční poradenství by mělo jít dále než jen prodej finančních produktů. Klíčovým produktem by měl být finanční plán, který klientovi umožní naplánovat a dosáhnout jeho finančních cílů a tím mu umožní dosáhnout finanční nezávislosti a svobody. Díky moderním technologiím a aplikacím má klient svůj finanční plán neustále na očích a může sledovat jeho naplňování, což považujeme za klíčové pro motivaci a dosažení finančních cílů.


Sdílejte tento článek