Měsíční zpráva o vývoji fondu Investhy SICAV –SmartStocks 05/2024


V průběhu května fond Investhy SICAV – SmartStocks pokračoval v úpisu akcií za zahajovací cenu. Současně došlo k několika obchodním transakcím a navýšení objemu investiční části portfolia. K prvnímu ocenění fondu a stanovení tržní ceny investičních akcií dojde již příští měsíc.

Dění na trzích bylo v průběhu měsíce května pozitivní, když se podařilo kompletně umazat dubnové poklesy a hlavní akciové indexy opět dosáhly nových historických maxim. Například tradiční index Dow Jones pokořil psychologickou hranici 40 000 bodů, přičemž S&P 500 vyšplhal na 5 300 bodů. Dařilo se rovněž evropským titulům, když svá maxima posouval výše i německý DAX.

Příčinou tohoto vývoje je zlepšení nálady na trzích v důsledku dobře se vyvíjející výsledkové sezóny v USA za 1Q24, když většina společností překonávala odhady analytiků. Současně ekonomika Spojených států zůstává v relativně dobré kondici podpořena stabilním trhem práce. Inflace v USA se však nadále drží na zvýšených úrovních znatelně nad hladinou 3 %, což vede k obezřetnosti Fedu před unáhleným snižováním sazeb.

Prvního poklesu úroků v USA bychom měli být svědky zřejmě v září, další snížení sazeb pak připadá v úvahu případně v prosinci. Investoři se tak musí připravit na prostředí „vyšších sazeb po delší dobu“, neboť boj s inflací ještě zdaleka není u konce.

V rámci portfolia jsme navýšili jeho investiční část přibližně na třetinu, zbývající prostředky parkujeme krátkodobě na peněžním trhu, konkrétně ukládáme na termínovaný vklad v CZK u ČSOB za atraktivní výnos blížící se základní sazbě ČNB. V příštích měsících budeme nadále přistupovat k postupnému navyšování podílu akcií a dluhopisů v portfoliu s ohledem na tržní vývoj.

Aktuální rozložení portfolia fondu Investhy SICAV – SmartStocks, včetně našich klíčových investičních myšlenek, naleznete na následující straně.


Rozložení fondu SmartStocks dle aktiv

Rozložení fondu SmartStocks dle regionu

Investiční strategie a přehled otevřených pozic

Níže naleznete kompletní výčet portfolia fondu včetně komentáře k zařazeným investicím v polovině dubna.

Na květnovém investičním výboru jsme se rozhodli k navýšení objemu investiční části fondu z 25 % na přibližně 33 %, postupně tak zvyšujeme zastoupení akcií a dluhopisů v portfoliu. Nechceme však investovat volné prostředky najednou vzhledem k tomu, že v současné době panuje na finančních trzích poměrně vysoký optimismus, kvůli čemuž můžeme být v blízké budoucnosti svědky korekce. Tu bychom vnímali jako investiční příležitost k pořízení cenných papírů „ve slevě“. Vzhledem k tomu držíme významnou část majetku v hotovosti, prostředky jsou konkrétně uloženy na krátkodobém termínovaném vkladu u ČSOB se sazbou přibližně 4,7 % p.a. Volná hotovost je tak připravena k zainvestování do trhu v případě, že se objeví vhodné příležitosti.

Investiční výbor rozhodl o prodeji pozice v akciích Komerční banky, a to těsně po ex-dividend date. Fond tak inkasoval velmi atraktivní dividendu a realizoval na pozici zajímavý zisk v horizontu několika týdnů, zejména díky růstu akcie KB v průběhu dubna. Současně jsme přistoupili k navýšení diverzifikace portfolia skrze dokoupení nových pozic. Jmenovitě šlo o akcie zámořského inovativního poskytovatele finančních služeb SoFi a německé cestovní kanceláře TUI AG. Oba tituly se vzhledem k fundamentu obchodují na atraktivních valuacích. To stejné lze říci o třetí nové pozici, konkrétně ETF Franklin FTSE China, prostřednictvím kterého je vytvořena expozice na čínský akciový trh. Mezi největší pozice tohoto ETF patří například Tencent, Alibaba či JD. Čínské akcie považujeme v současné době za velmi nízko oceněné (viz. přiložený graf), neboť investoři dle našeho názoru kladou až příliš vysoký důraz na případná rizika a přehlížejí fundament tamního trhu.

Rovněž jsme přistoupili k navýšení pozice v dlouhodobých státních dluhopisech USA skrze ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr, jde nadále o největší individuální pozici s téměř 8% zastoupením. Výnos do splatnosti portfolia fondu dosahuje 4,7 %, přičemž durace činí 16,5. Fond je tak velmi citlivý na úrokové riziko a bude příznivě reagovat na očekávaný pokles výnosů státních dluhopisů v budoucnu. Akciová složka portfolia tvoří 24% podíl na celkovém majetku fondu a skládá se z 14 jednotlivých pozic s přibližně stejnou vahou. Větší část ze zařazených firem  se rekrutuje z regionu Spojených států, jmenovitě jde například o telekomunikační gigant Verizon, technologické firmy Amazon, Alphabet a Apple či lídra tamního bankovního trhu JPMorgan Chase. V rámci evropského regionu držíme například akcie nizozemské společnosti ASML, která je světově nejdůležitějším producentem fotolitografických strojů.

Portfolio je tak velmi dobře diverzifikováno napříč typy aktiv, sektory i regiony. Je připraveno obstát v nejrůznějších scénářích budoucnosti a díky aktivní práci přinést dlouhodobě zajímavé reálné zhodnocení.

Disclaimer: Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely. Informace v něm uvedené nepředstavují nabídku, výzvu či doporučení k investování, ani kompletní poučení o rizicích. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním sdělení klíčových informací a statutu fondu, které tento dokument nenahrazuje, ani neposkytuje jeho shrnutí. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost původně investované částky není zaručena. Hodnota investičních akcií se v čase mění a předchozí ani cílená výkonnost není indikací ani zárukou skutečné výkonnosti v budoucnu. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, fond ani obhospodařovatel však nepřebírá odpovědnost za jejich správnost či úplnost. Tiskové chyby vyhrazeny. Obhospodařovatel ani jiná osoba nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů uvedených v tomto dokumentu. Sdělení klíčových informací, statut fondu a další informace můžete získat na kontaktním místě obhospodařovatele AVANT investiční společnost, a.s. či na webu fondu: www.investhy.cz/fond-kvalifikovanych-investoru


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek