Wealth Management - report 08/2023


Srpen přinesl na burzovní parkety korekci, která však byla ke konci měsíce z velké části odmazána. Na trzích tak i koncem léta přetrvávala spíše pozitivní nálada, zejména díky solidní výkonnosti akcií v letošním roce.

Zatímco index S&P 500 v srpnu odepsal 1,8 %, fond SmartStocks nevykázal meziměsíčně prakticky žádnou změnu kurzu a dokázal tak ochránit investory před poklesem širokých akciových indexů. Konkrétně fond uzavřel s kurzem 1,1063 CZK, čímž se opět potvrdila důležitost aktivního řízení portfolia.

Navzdory lehce vyšší volatilitě byl srpen na nové tržní zprávy poměrně chudým měsícem, což je vzhledem k letní „okurkové“ sezóně logické. Spousta investorů i klíčových zaměstnanců firem odjíždí na dovolenou za účelem načerpání sil do závěru roku. Mezi hlavní témata opět patřila inflace společně s očekávaným vývojem úrokových sazeb významných centrálních bank.

V průběhu měsíce jsme byli svědky nejprve nárůstu a poté opětovného poklesu dluhopisových výnosů. Investoři zpočátku srpna vnímali robustnost ekonomiky Spojených států, následně však vyšla slabší čísla z pracovního trhu, což zmírnilo obavy z dalšího navyšování úrokových sazeb ze strany Fedu.

Hlavním scénářem zůstává tzv. hladké přistání, kdy by se mělo podařit ztlumit inflační tlaky bez toho, aby ekonomika upadla do znatelnější recese.

V rámci portfolia fondu SmartStocks jsme přistoupili k nákupu dlouhodobých státních dluhopisů USA. Jejich výnosy v průběhu měsíce vystoupaly na atraktivní úrovně a z našeho pohledu dává jejich zařazení smysl jako určitá protiváha k akciím.

Zejména v případě naplnění scénáře výraznějšího poklesu úrokových sazeb v letech 2024-2025 ceny těchto dlouhodobých dluhopisů výrazně vzrostou. Zároveň jsme přistoupili k úpravám akciové složky portfolia, když podíl hotovosti poklesl na 6 %.

Zajímá Vás více o fondu SmartStocks? Zanechte nám kontakt v přiloženém formuláři a my Vám zašleme kompletní report, který je určen pouze pro klienty z řad kvalifikovaných investorů. 


Rozložení fondu SmartStocks dle aktiv

Rozložení fondu SmartStocks dle regionu


První obchodní aktivita fondu LoveBrands!

Fond byl oficiálně spuštěn v květnu letošního roku. Od té doby docházelo ke shromažďování finančních prostředků, které byly v mezičase zhodnocovány na korunovém peněžním trhu. Nyní jsme dospěli k závěru, že fondový kapitál je již dostatečný k zahájení aktivní činnosti, a proto na konci srpna došlo v rámci LoveBrands k prvnímu zainvestování prostředků na akciovém trhu. Aktuální kurz fondu dosahuje 1,0096 CZK, tedy ani v období před aktivním investováním kapitál nezahálel, naopak přinesl téměř 1% zhodnocení.

Fond se zaměřuje na investice převážně do akcií světově známých a mezi spotřebiteli populárních společností. Značná část hodnoty těchto firem je tvořena jejich brandem, tedy silnou značnou, která zajišťuje tržní postavení a umožňuje prodávat zboží s vysokou marží. Díky tomu tyto společnosti dlouhodobě dosahují atraktivních zisků ve srovnání s konkurencí. Jejich zákazníci jsou zpravidla loajální a nejsou tak citliví na cenu jako v případě méně prémiových výrobků.

Z pohledu investora tyto firmy umožňují lépe se ztotožnit s danou společností. Vždyť kdo by neznal značky jako Apple, Coca-Cola, Tesla nebo McDonald's. S jejich službami a produkty se většina z nás setkává na pravidelné bázi či je dokonce denně využívá. Díky akciovým trhům se prakticky každý může stát drobným akcionářem těchto skvělých společností a profitovat z jejich miliardových zisků. Právě to je podstata kapitalismu a zároveň hlavní cíl fondu LoveBrands.

Chcete zaslat celý report?

Obsah celého reportu je určen pouze kvalifikovaným investorům. Odesláním kontaktu prohlašujete, že jste kvalifikovaný investor.

Disclaimer: Společnost Investhy Wealth Management, a.s. spravuje privátní alternativní fond SmartStocks a LoveBrands, je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně k edukativním účelům a neslouží coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Burzovní obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Více informací naleznete na webové prezentaci: www.investhy.cz/wealth-management


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek