SmartStocks – report 07/2023


Na akciových trzích i v červenci pokračovala pozitivní letní nálada. Akcie za mírné volatility pokračovaly v růstu, když investoři do burzovních cen započítávali klesající pravděpodobnost příchodu recese do USA.

Velmi dobře se v červenci dařilo i fondu SmartStocks, který připsal 4,5 %, aktuální kurz tak činí 1,1066 CZK. Naproti tomu S&P 500 za stejné období zhodnotil pouze o 3,1 %, potvrzuje se tak, že aktivní správa nese ovoce.

Mezi hlavní témata na trzích patří klesající inflace, rostoucí úrokové sazby a poměrně robustní stav ekonomiky Spojených států. Co se tempa růstu cen týče, v USA vidíme znatelné zpomalení spotřebitelské inflace, která aktuálně dosahuje 3 % meziročně.

Cenové tlaky tak zjevně ustupují, když začíná naplno působit politika vysokých úrokových sazeb americké centrální banky.Fed však více trápí jádrová inflace (očištěná o kolísavé ceny energií a potravin), která stále osciluje okolo hladiny 5 %. Proto centrální bankéři znovu přistoupili k navýšení sazeb, a to do pásma 5,25-5,5 %. Úroky rostly i v eurozóně, kde aktuálně depozitní sazba činí 3,75 %.

Akciové trhy si však z vysokých úroků zjevně nic nedělají a pokračují v růstu. Podporou je silný pracovní trh v USA, kde nezaměstnanost dosahuje 3,6 %. Příjmy domácností rostou, a tak utrácí navzdory vyšším cenám. Roste pravděpodobnost hladkého přistání, kdy by se mohlo podařit zkrotit vysokou inflaci bez toho, aniž by ekonomika upadla do recese.

V rámci portfolia fondu SmartStocks jsme v průběhu měsíce mírně snížili podíl hotovosti na současných přibližně 15 %. Největší změnou byl nákup akcie Stellantis, dokupovali jsme však i společnost Vonovia a prováděli další dílčí změny.

Zajímá Vás více o fondu SmartStocks? Zanechte nám kontakt v přiloženém formuláři a my Vám zašleme kompletní report, který je určen pouze pro klienty z řad kvalifikovaných investorů. 


Rozložení fondu SmartStocks dle aktiv

Rozložení fondu SmartStocks dle regionu

Chcete zaslat celý report?

Obsah celého reportu je určen pouze kvalifikovaným investorům. Odesláním kontaktu prohlašujete, že jste kvalifikovaný investor.

Disclaimer: Společnost Investhy Wealth Management, a.s. spravuje privátní alternativní fond SMART STOCKS a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně k edukativním účelům a neslouží coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Burzovní obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Více informací naleznete na webové prezentaci: www.investhy.cz/wealth-management


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek