Měsíční zpráva o vývoji fondu Investhy SICAV –SmartStocks 04/2024


Vážení investoři, ve svých rukou držíte první měsíční zprávu o vývoji fondu Investhy SICAV –SmartStocks, který v průběhu března zahájil veřejný úpis akcií. V rámci dubna pak odstartoval svoji aktivní investiční činnost a realizoval počáteční nákup cenných papírů.

Doposud SmartStocks fungoval jako fond dle §15 ZISIF, přičemž v letošním roce došlo k jeho transformaci na fond kvalifikovaných investorů pod záštitou investiční společnosti AVANT. Navazujeme tak na doposud velmi dobře fungující fond, který za přibližně 3 roky svého působení vykázal zhodnocení přesahující 21 %.

V průběhu dubna jsme přistoupili k prvním nákupům aktiv do nově založeného fondu kvalifikovaných investorů. Vzhledem k současnému dění na trzích jsme však opatrní a v rámci investičního výboru došlo k rozhodnutí zainvestovat 25 % kapitálu fondu. Zbývající část majetku je poté umístěna na krátkodobý termínovaný vklad v CZK u ČSOB za atraktivní výnos

Co se dění na finančních trzích týče, v prvních dvou dubnových týdnech jsme byli svědky akciové korekce. Příčinou jsou paradoxně dobré zprávy z ekonomiky Spojených států, které oddalují počátek snižování úrokových sazeb ze strany Fedu. Důležitým číslem z USA byla zejména spotřebitelská inflace za březen, která nepříjemně překvapila, když ceny rostly o 3,5 % meziročně.

Inflační tlaky tak přetrvávají a snižování úrokových sazeb se přesouvá do vzdálenější budoucnosti. Zatímco ještě na počátku letošního roku investoři očekávali, že Fed sníží sazby 6x, nyní se trh přiklání spíše ke snížení 1-2x, tedy o 25-50 bazických bodů. To vede k výraznému růstu tržních výnosů, když se 10letý státní dluhopis USA obchoduje s výnosem 4,6 % ročně, tedy o 70 bazických bodů výše než na začátku roku.

Aktuální rozložení portfolia fondu Investhy SICAV – SmartStocks, včetně našich klíčových investičních myšlenek, naleznete níže.


Rozložení fondu SmartStocks dle aktiv

Rozložení fondu SmartStocks dle regionu

Investiční strategie a přehled otevřených pozic

Níže naleznete kompletní výčet portfolia fondu včetně komentáře k zařazeným investicím v polovině dubna.

Jak jsme již naznačili, na začátku dubna došlo k první investiční aktivitě v rámci fondu. Rozhodli jsme se významnou část majetku (75 %) prozatím ponechat v hotovosti, prostředky jsou konkrétně uloženy na krátkodobém termínovaném vkladu u ČSOB se sazbou 5,17 % p.a. Jde o likvidní uložení volné hotovosti, která je připravena k zainvestování do trhu v případě, že se objeví vhodné příležitosti. I přes mírnou korekci z posledních týdnů totiž vnímáme, že jsou akciové trhy stále oceněny poměrně vysoko. Aktuálně se například index S&P 500 obchoduje za 20násobek očekávaných čistých zisků (forward P/E), přičemž průměr za uplynulých 30 let dosahuje 16,7násobek. Došlo sice k poklesu z historických maxim, nicméně nadále vnímáme, že by trh mohl v krátkodobém horizontu pokračovat v korekci vzhledem k opravdu výraznému nárůstu dluhopisových výnosů, který v našich očích ještě nebyl do burzovních cen plně promítnut.

Největší individuální pozicí s více než 6% zastoupením je aktuálně ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr, prostřednictvím kterého jsme vytvořili expozici na dlouhodobé státní dluhopisy Spojených států se splatností nad 20 let. Výnos do splatnosti portfolia fondu dosahuje 4,84 %, přičemž durace činí 16,3. Fond je tak velmi citlivý na úrokové riziko a bude příznivě reagovat na očekávaný pokles výnosů státních dluhopisů v budoucnu. Pokud by například došlo k poklesu výnosů dluhopisů v držbě fondu ze současných úrovní k hladině 4 % v horizontu 12 měsíců, potenciál zhodnocení činí přibližně 18 %. V případě dalšího nárůstu výnosů v blízké budoucnosti jsme připraveni tuto pozici posilovat, neboť v tomto scénáři se potenciál zhodnocení popisované investiční strategie ještě navyšuje

Akciová složka portfolia tvoří přibližně 19% podíl na celkovém majetku fondu a skládá se z 12 jednotlivých titulů s přibližně stejnou vahou. Převážná část ze zařazených firem  se rekrutuje z regionu Spojených států, jmenovitě jde například o telekomunikační gigant Verizon, technologické firmy Amazon, Alphabet a Apple či lídra tamního bankovního trhu JPMorgan Chase. V rámci evropského regionu jsme přistoupili k nákupu nizozemské společnosti ASML, která je světově nejdůležitějším producentem fotolitografických strojů, které se využívají k výrobě čipů. V portfoliu nalezneme i tradiční automobilový sektor, který je zastoupen společností Stellantis (vlastní značky jako Opel, Fiat, Peugeot či Maserati). Nezapomínáme ani na sektor luxusního zboží díky pozici v Kering. Za zmínku stojí i realitní investice prostřednictvím ETF Amundi FTSE EPRA NAREIT Global, které investuje do globálního portfolia nemovitostních společností. Z domácího akciového trhu jsme pak investovali do akcií Komerční banky, která nás zaujala vysokou kapitálovou vybaveností, stabilitou úvěrového portfolia a atraktivním dividendovým výnosem.

Obecně je tak portfolio aktuálně nastaveno poměrně defenzivně. Držíme velký podíl hotovosti, přičemž akciová složka je velmi dobře diverzifikována napříč sektory i regiony. Dluhopisy poté přináší příležitost těžit z očekávaného poklesu úrokových sazeb v budoucnu. Portfolio jako celek je tak připraveno obstát v nejrůznějších scénářích budoucnosti a díky aktivní práci přinést dlouhodobě zajímavé reálné zhodnocení.

Disclaimer: Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely. Informace v něm uvedené nepředstavují nabídku, výzvu či doporučení k investování, ani kompletní poučení o rizicích. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním sdělení klíčových informací a statutu fondu, které tento dokument nenahrazuje, ani neposkytuje jeho shrnutí. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost původně investované částky není zaručena. Hodnota investičních akcií se v čase mění a předchozí ani cílená výkonnost není indikací ani zárukou skutečné výkonnosti v budoucnu. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, fond ani obhospodařovatel však nepřebírá odpovědnost za jejich správnost či úplnost. Tiskové chyby vyhrazeny. Obhospodařovatel ani jiná osoba nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů uvedených v tomto dokumentu. Sdělení klíčových informací, statut fondu a další informace můžete získat na kontaktním místě obhospodařovatele AVANT investiční společnost, a.s. či na webu fondu: www.investhy.cz/fond-kvalifikovanych-investoru


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek