Růst cen peněz a dilema českých investorů: Co dělat s dluhopisy v éře inflace?


V posledních letech nás globální finanční trh vystavuje turbulentním vlnám. Za posledních patnáct let jsme zažili finanční krizi v roce 2008, následně dluhové krize v jednotlivých státech eurozóny, a nakonec i bezprecedentní krizi nemoci Covid.

Dopady té poslední krize pociťujeme doteď. Politici a centrální bankéři museli "napumpovat" extrémní objem peněz, tak aby udrželi hospodářství při životě. Bohužel touto masivní pomocí rozpohybovali i velmi dlouhou dobu spící paní inflaci.

Nyní centrální banky po celém světě musí hasit požár, který prakticky pomohly založit.  Zvyšují úrokové sazby v reakci na právě rostoucí inflaci, což má zásadní dopady na podniky, investory a každodenní život občanů. Jedním z dopadů těchto změn je nákladnější financování pro firmy a domácnosti.

Autor článku: Ing. Marek Kupka, Investment Manager & Partner

Co to konkrétně znamená pro běžného českého investora a jakým rozhodnutím musí čelit?

Mnoho českých občanů v uplynulých letech investovalo do protiinflačních státních dluhopisů jako pojistky proti rostoucí inflaci. Tyto dluhopisy se v minulosti ukázaly jako výnosné. S návratností až 15 % v minulém roce a očekávaným výnosem nad osm procent v roce letošním. Avšak budoucnost těchto dluhopisů je nyní ve vzduchu, s prognózami o poklesu inflace a možném návratu výnosů ke dvěma procentům v následujícím roce.

Zdroj: ihned.cz

Toto zjištění vede mnoho investorů k dilematu. Držet tyto dluhopisy pro jejich zajišťovací hodnotu nebo hledat lepší investiční příležitosti?

Zatímco protiinflační dluhopisy mohou nadále nabízet ochranu před neočekávanými nárůsty inflace, termínované vklady nyní nabízejí výnosy až šest procent ročně. Navíc, jak upozorňují ekonomové, ČNB může začít snižovat sazby, což by mohlo ovlivnit úrokové sazby nových vkladů.

V současném ekonomickém klimatu je tedy pro investory klíčové vyvážit potenciální výnosy a rizika. Pro některé může být atraktivní přemýšlet o prodeji části svých dluhopisových pozic, zvláště pokud tvoří nadměrnou část jejich investičního portfolia. Pro jiné, kteří vidí tyto dluhopisy jako konzervativní složku svého portfolia, může být lepší je držet jako ochranu proti budoucím inflačním šokům.

Závěr: Ať už jste investorem, podnikatelem či finančním expertem, je nesmírně důležité držet se Vašeho dlouhodobého investičního plánu. Správně sestavený investiční plán by měl umět odpovědět na výše uvedené dilema. Při tvorbě investičního plánu se totiž musí počítat i s těmito výraznými událostmi. Věřím, že většina investorů se řídí svým dlouhodobý plánem a případně konzultuje se svým poradcem jednotlivé kroky a nenechá se vykolejit i touto velmi turbulentní dobou.

Zdroj: ihned.cz

Disclaimer: Informace jsou určeny výhradně k edukativním účelům a neslouží coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Burzovní obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Společnost Investhy Wealth Management, a.s. spravuje privátní alternativní fond SMART STOCKS a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek