Rozhovor s hlavním akcionářem Investhy, budoucnost investic a strategie


Hlavní akcionář skupiny nám poskytl detailní pohled na to, jak skupina vidí budoucnost investic a strategii.

"Věříme, že klíčem k úspěchu je neustálá inovace a adaptace na měnící se tržní podmínky."

V posledním reportu společnosti jsme uváděli, že technologické akcie táhnout trh. Co vy a umělá inteligence? Jak se na ni díváte z pohledu uživatele
i investora?

Umělá inteligence je z hlediska uživatele něco, co mi umožňuje být produktivnější a efektivnější ve svém osobním i profesním životě. Z pohledu investora je to oblast s obrovským potenciálem pro růst, přestože
s rozmachem těchto technologií přicházejí i určitá rizika. Rozvoj AI bezesporu přinese nové příležitosti pro společnost jako takovou, avšak nebránil bych se zavedení vyšší regulace. Hlavní je transparentnost vyvíjených algoritmů, zejména pro udržení důvěry ze strany veřejnosti.

Kromě technologických akcií, můžete nám prozradit, na co sázíte ve Vašem vlastním portfoliu?

Moje vlastní portfolio je Investhy a všechny její firmy. Všechna energie a peníze jdou zpět do společnosti. Mohu prozradit, že při správě rodinných peněz využívám akcie, které jsou z velké části v našich fondech.

Jak vnímáte současnou situaci na trzích a ve společnosti?

Je to dost těžké, zatímco financování je drahé, stále to nejde u většiny firem vidět. Obávám se, že v příštím roce dojde ke spoustě defaultů u společností se špatně zvládnutým cashflow. Na druhou stranu jsem optimista
a věřím, že se v příštím roce dostaneme k inflačnímu cíli ČNB, tedy někam k 2-3 %. To umožní centrální bance snižovat úrokové sazby, což nastartuje ekonomický růst. 

Investhy stojí na několika pilířích a jedním z nich jsou nemovitosti. Ty bývají v obecné řeči investorů vnímány jako spíše konzervativní byznys s nižší marží. Jak je možné, že Vám se daří v Investhy dosahovat zhodnocení okolo 10 %?

V Investhy se snažíme dělat věci trochu jinak. Místo toho, abychom se jen tak pustili do nějaké nemovitosti, raději si vybíráme. Hledáme ty, které nám dávají smysl a které ostatní neoprávněně přehlížejí.

Pojďme si vzít jako příklad náš projekt Flathouse. V Praze je pozemků, na kterých byste mohli postavit rodinný dům, jako šafránu. Jsou drahé, ale my jsme našli způsob, jak
z nich vymáčknout víc. Místo jednoho obřího domu postavíme na stejném pozemku tři menší bytové jednotky. Ty jsou pak pro kupce levnější, než kdyby si pořizoval klasický byt, a my přitom vyděláme více oproti variantě prodeje domu jako celku.

Takto se nám daří dosahovat solidního zhodnocení
i v oblasti, která je často považována za poměrně konzervativní. A to je důvod, proč věřím, že naše strategie v Investhy funguje.

 Držme se ještě nemovitostí. Co Vy a bydlení? Na Instagramu jste dal pár střípků z nového bydlení. Jak změnil například covid pohled na osobní prostor?

Covid v rámci nemovitostního sektoru výrazně změnil pravidla hry. Místo, které bylo dříve jen naším útočištěm, se muselo změnit na multifunkční prostor – kancelář, tělocvičnu, školní třídu, dokonce i restauraci.

Moje nové bydlení, které jsem ukazoval na Instagramu, je přímým odrazem těchto změn. Klíčové pro mě bylo vytvoření prostoru, který je nejen funkční, ale také příjemný a inspirující. Přirozené světlo, dostatek prostoru pro práci, odpočinek a zábavu byly základní požadavky.

Mimo to jsem se rozhodl pro design, který zdůrazňuje přírodní prvky, zejména dřevo. Právě dřevo dodává prostoru teplý a pozemský pocit, který jsem hledal. Navíc jsem se rozhodl pro minimalistický styl. Méně je někdy více, čistý design mi pomáhá udržet mysl klidnou
a soustředěnou.

A co nové projekty v rámci Investhy. V nabídce firmy jsou projekty Flathouse, plánujete něco úplně nového, anebo se nyní chcete zaměřovat nadále na rezidenční trh?

V Investhy nezahálíme a neustále hledáme nové příležitosti. Zaměřujeme se na investice do soukromého kapitálu, zejména do firem, které by mohly doplnit naše stávající aktivity. Představte si, jak by mohla naše portfolio obohatit spolupráce s architektonickou kanceláří, která by nám pomohla tvarovat budoucí projekty, nebo se stavební firmou, která by zefektivnila stávající výstavby.

Aktuálně v rámci příprav na tyto nové výzvy a příležitosti investujeme do našich interních systémů. Chceme být ještě efektivnější, lépe sloužit našim klientům a být připraveni na příležitosti, které budoucnost přinese.

Na začátku jsme nakousli Vaše osobní portfolio. Jaké jsou za Vás aktuální příležitosti na trhu?

Aktuální ekonomické a geopolitické podmínky opravdu vytvářejí nevídané příležitosti pro investice. Situace na Ukrajině a rostoucí úrokové sazby ze strany ECB, FED i ČNB zvyšují náklady na kapitál.
To může vést k tomu, že některé společnosti, které si neumí sehnat levný kapitál, se mohou dostat do finančních obtíží.

Taková situace zvláště postihuje nemovitostní sektor, kde očekáváme nárůst příležitostí. Je to dáno tím, že nemovitostní fondy jsou nyní oceněné na základě posudků vycházejících z minulosti, kdy byly peníze levné. To se nyní mění. Peníze jsou dražší, a to má vliv na celý nemovitostní sektor.

Developeři nyní čelí nejen vyšším nákladům na kapitál, ale také stoupajícím cenám stavebních materiálů. Tato kombinace může vést
k tomu, že se mnohé projekty stanou ekonomicky nevýhodnými a budou odloženy nebo úplně zastaveny. A zde vidím prostor pro nás.

Když developeři nejsou schopni své projekty realizovat, my do nich můžeme vstoupit a převzít je za výhodných podmínek. A to platí i pro nemovitosti ve fondech, které jsou v jejich účetních knihách naceněny velmi vysoko. Pokud budou fondy nuceny tyto nemovitosti prodávat, můžeme získat velmi atraktivní aktiva za výhodných podmínek.

Hodně jsou vidět aktuální kampaně na nového kolegu. Vnímáte, že se mění prostředí na trhu práce, kde zájemci vidí benefity mladých firem či startupů a dávají jim přednost před korporátem?

Určitě, současný trh práce prochází velkými změnami, a to z velké části díky generaci mladých profesionálů, kteří přicházejí na pracovní trh
s novým pohledem na to, co je pro ně důležité. Tito jedinci místo tradičních korporátních benefitů často preferují flexibilitu, smysluplnou práci, příležitost učit se a růst.

Mladé firmy a start-upy, jako je Investhy, jsou pro tyto lidi atraktivní, protože jim nabízí právě to, co hledají. Dáváme příležitost pracovat na inovativních projektech, které mají skutečný dopad na společnost. Máme kreativní a dynamické pracovní prostředí, kde jsou naše týmy motivovány spíše vizí než hierarchií.

Poskytujeme také velkou flexibilitu, která umožňuje našim zaměstnancům lépe skloubit práci a osobní život. Samozřejmě nabízíme i konkurenceschopné finanční odměny a benefity.

Ale především se snažíme vytvářet kulturu, kde jsou lidé motivováni přispívat k našemu úspěchu a růstu. Věříme, že když naši lidé rostou, roste i naše firma. A to je základní rozdíl mezi Investhy a tradičními korporacemi.

Zmínil jste specifický model mikro týmu a vlastní call centrum uvnitř týmu. V čem jsou podle Vás benefity tohoto systému.

Model mikro týmu, který jsme v Investhy zavedli, je založen na synergii tří klíčových rolí: Investment Managera, Business Consultanta
a Operátora. Tento model vytváří silný a efektivní tým, který je zároveň schopný zůstat agilní a reagovat rychle na tržní změny.

Benefity tohoto modelu jsou mnohé. Za prvé má každý člen týmu svou specifickou roli a odpovědnost, což umožňuje větší specializaci
a efektivitu. Investment Manager jako team leader má přehled
o celkové strategii a cílech, zatímco Business Consultant se soustředí na vztahy s klienty a hledání nových obchodních příležitostí. Operátor, který pracuje v našem interním call centru, je pak zodpovědný za podporu a komunikaci s klienty.

Za druhé, tento model umožňuje být blíže našim klientům.
Máme možnost rychle reagovat na jejich potřeby a otázky, což je
v dnešním dynamicky se měnícím světě klíčové.

Za třetí, náš mikro týmový model podporuje inovace a kreativitu.
Každý člen týmu má prostor přispět svými nápady a názory, což vede
k lepšímu rozhodování a inovativnějším řešením.

Celkově tento model podporuje vysokou úroveň spolupráce
a komunikace v týmu, což vede k lepšímu výkonu a výsledkům. Jsme přesvědčeni, že tato struktura je klíčová pro naši schopnost poskytovat klientům prvotřídní služby a dosahovat obchodních cílů.

Poslední otázka je spíše lifestyle téma. Váš Instagram je plný golfu, čím Vás tak pohltil?

Golf je hra, která skvěle kombinuje fyzickou aktivitu, strategické myšlení a příležitost být v přírodě. Pro mě je golf také úžasným způsobem, jak se odreagovat a uklidnit mysl po náročných dnech plných rozhodování.

Výjimečně odráží realitu života a podnikání. Stejně jako v podnikání,
i v golfu se snažíte dosáhnout svých cílů s co nejmenšími
náklady – v tomto případě s co nejmenším počtem úderů. Obě činnosti také vyžadují trpělivost, strategické plánování a schopnost přizpůsobit se nečekaným situacím.

Navíc je to skvělý sociální sport. Umožňuje mi trávit čas s přáteli, rodinou a také s obchodními partnery, je skvělý pro networking
a budování silných vztahů, což je klíčové pro úspěch v podnikání.

V neposlední řadě je pro mě zároveň velkou výzvou. Bez ohledu na to, jak jste dobrý, vždy je tu prostor pro zlepšení. To je to, co mě na golfu tak fascinuje a motivuje se v něm neustále zlepšovat.

Závěr

Rozhovor s hlavním akcionářem skupiny Investhy nám poskytl cenný vhled do strategií a vizí skupiny pro nadcházející roky. Je jasné, že skupina je odhodlána růst a adaptovat se na měnící se tržní podmínky.


Sdílejte tento článek