Platební morálka Čechů překvapivě stabilní


Navzdory mnohým očekáváním prozatím pandemická situace nezpůsobila výrazný nárůst nesplácených úvěrů. Zejména hypotéky Češi hradí bez výraznějších problémů a silný nárůst delikvencí není patrný ani u spotřebitelských půjček.

Z celkového objemu poskytnutých bankovních úvěrů lze jako nesplácené označit jen přibližně 1,8 %, což je pouze nepatrně horší číslo než před rokem. U hypoték, které se na celkovém zadlužení domácností podílejí přibližně ze tří čtvrtin, je to dokonce pouhých 0,9 %.

Horší je situace logicky u spotřebitelských půjček, kde podíl nesplácených úvěrů vzrostl o 1,2 procentního bodu na 5,2 %. Stále však jde z historického pohledu o velmi dobré číslo, které je na hony vzdáleno úrovním z let 2011-2016, kdy problematické úvěry dosahovaly dokonce 12 % z celku.

Za tímto příznivým vývojem stojí fakt, že lidé omezili své výdaje a orientují se více k tvorbě úspor. Zároveň celá řada zaměstnanců i živnostníků čerpala či stále čerpá státní podpory, které kompenzují horší ekonomickou situaci. Pozitivně se projevilo i zrušení superhrubé mzdy.

Ačkoliv se nemusíme obávat růstu úvěrů v selhání tak jako po finanční krizi z roku 2008, lze očekávat určité zhoršení v příštích měsících. Nezaměstnanost letos zřejmě z loňských 3,6 % znatelně vzroste, když v únoru dosahovala 4,3 %. Nízký objem problematických úvěrů se mimo jiné pozitivně odráží na kondici tuzemských bank, které již dokázaly umazat velkou část ze svých loňských ztrát.

Vývoj podílu nesplácených spotřebitelských úvěrů, %, zdroj: ČNB


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek