Moderní přístup k náboru a význam osobnostní typologie pro úspěch týmu


V dnešní době je nábor klíčovým prvkem úspěchu každé společnosti. Nábor se stává samostatnou agendou, oddělenou od tradičního HR, s hlavním cílem pochopit potřeby lidí a najít ideální kandidáty, kteří jsou pro firmu nejvhodnější. V tomto článku se podíváme na to, jak v Investhy přistupujeme k náboru, jaké hodnoty nás vedou a jakým způsobem hledáme ty nejlepší talenty pro naši společnost.

V Investhy chápeme, že správný výběr lidí je základem úspěchu. Naše metoda náboru je pečlivě navržena tak, aby nám pomohla identifikovat ty nejlepší talenty, kteří nejen splňují naše požadavky na odborné dovednosti, ale také se hodí do naší firemní kultury.

Na začátku našeho náborového procesu podrobujeme kandidáty různým testům. Tyto testy nám pomáhají posoudit jak hard skills, tedy odborné dovednosti kandidátů, tak i soft skills, neboli měkké dovednosti, které jsou často stejně důležité jako odborné znalosti. K tomu využíváme náš vlastní dotazník, který byl speciálně navržen pro potřeby naší společnosti.

Autor článku: Patrik Gančarčík, MBA, CEO & Founder

Po úspěšném absolvování našeho dotazníku následuje test osobnosti MBTI. Tento test nám pomáhá lépe pochopit, jaký typ osobnosti má kandidát a jak by se mohl hodit do našeho týmu. Věříme, že kombinace našeho vlastního dotazníku a testu osobnosti MBTI nám dává komplexní pohled na kandidáta a umožňuje nám udělat informované rozhodnutí o jeho zařazení do našeho týmu.

Jaký typ lidí hledáme do Investhy

V Investhy hledáme jedinečné talenty, kteří se nejen dokážou identifikovat s naší firemní kulturou a etickým kodexem, ale také mají potenciál a ochotu přijmout a žít podle našich pracovních principů. Věříme, že správný kandidát pro naši společnost je ten, kdo sdílí naše hodnoty, má vášeň pro to, co děláme, a je připraven růst a učit se s námi.

Pracovní principy a jejich spojení s testem MBTI

Naše pracovní principy zdůrazňují důležitost tvrdé práce, plánování, organizace a dodržování termínů. Hledáme jedince, kteří jsou schopni zorganizovat svůj pracovní čas, dodržovat termíny svěřených úkolů a pracovat zodpovědně. Test MBTI nám pomáhá identifikovat osobnostní typy, které nejlépe odpovídají těmto principům. Díky tomu můžeme lépe pochopit, jakým způsobem jednotliví kandidáti přistupují k práci, jak se rozhodují a jak komunikují s ostatními. V Investhy chápeme, že úspěch společnosti závisí na schopnosti správně identifikovat a využít silné stránky našich zaměstnanců a efektivně pracovat s jejich slabými stránkami. Proto věnujeme značné úsilí výběru správných lidí, kteří se hodí do naší firemní kultury a sdílejí naše hodnoty.
 

Testy MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) nám poskytují hluboký vhled do osobnostních typů jednotlivců. Pomáhají nám rozpoznat, jak lidé vnímají svět, jak se rozhodují a jak preferují komunikovat. Díky tomu můžeme lépe pochopit, jakým způsobem jednotlivci zapadají do našeho týmu a jak mohou přispět k jeho úspěchu.

Naše pracovní principy, inspirované myšlenkami Raye Dalio z Bridgewater, zdůrazňují důležitost transparentnosti, objektivity a neustálého učení. Věříme, že kombinace těchto principů s vhledy získanými z testů MBTI nám umožňuje vytvořit silný a soudržný tým, který je schopen dosáhnout vynikajících výsledků.

Při výběru nových členů do našeho týmu hledáme lidi, kteří nejen splňují naše profesní požadavky, ale také mají osobnostní rysy, které se shodují s našimi hodnotami a firemní kulturou. Díky tomu můžeme být jisti, že noví členové budou skvělým doplňkem k našemu týmu a pomohou nám dosáhnout našich dlouhodobých cílů.

Zdroj: Ray Dalio, @raydalio

Práce s vizemi a cíli

Klíč k úspěchu je nejen stanovení jasných vizí a cílů, ale také schopnost každého jednotlivce pracovat s nimi v souladu s našimi principy. Práce s vlastními vizemi znamená neustálé sebereflexe, hledání smyslu v tom, co děláme, a pochopení, jak naše individuální cíle a ambice korespondují s celkovými cíli společnosti. Je důležité, aby každý z nás byl schopen rozpoznat své pády a neúspěchy, brát je jako příležitosti k učení a růstu a aktivně vyhledávat zpětnou vazbu od kolegů.

Ray Dalio ve své knize zdůrazňuje důležitost radikální pravdivosti a transparentnosti. Věříme, že tím, že budeme upřímní sami k sobě a k ostatním, můžeme rychleji růst a dosáhnout našich cílů. Zpětná vazba je neocenitelným nástrojem, který nám pomáhá identifikovat oblasti, kde se můžeme zlepšit, a poskytuje nám nové perspektivy a nápady.

Kromě toho pro každého člena našeho týmu vytváříme "baseballové kartičky", inspirované Daliovým přístupem. Tyto kartičky nám pomáhají lépe pochopit silné a slabé stránky každého jednotlivce, jeho motivace, hodnoty a způsob myšlení. Díky tomu můžeme lépe spolupracovat, tvořit efektivní týmy a vytvářet prostředí, kde se každý cítí užitečný a rozumí své roli v rámci celkové vize společnosti.

Závěr

V Investhy si uvědomujeme, že úspěch společnosti závisí na schopnosti každého jednotlivce plně se zapojit, rozumět našim vizím a cílům a neustále se učit a růst. Díky inspiraci od Raye Dalio a jeho principům jsme vytvořili kulturu, kde se každý může stát lepší verzí sebe sama a přispět k úspěchu celého týmu.

Zdroj: Ray Dalio, @raydalio


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek