Manažerské vedení lidí – v jakém prostředí se nacházíte Vy?


Týmová práce, jak jsem již psal dříve, může mít různé podoby, a to především v závislosti na tom, jak manažer vede svůj tým.

Podíváme se tedy na dva kontrastní přístupy:

  1. Manažer vede svůj tým, má přirozenou autoritu a je přirozeným vůdčím typem – ideální varianta.
  2. Manažer nemá přirozenou autoritu, v jeho práci směrem k podřízeným dominují restrikce, vyhrožování a navozování každodenního stresu mnohdy naprosto zbytečného – špatná varianta.

Jak to tedy vypadá v týmu, který vede manažer s přirozenou autoritou?

V týmu, kde manažer vyniká jako vůdčí typ s přirozenou autoritou, většinou panuje atmosféra vzájemného respektu a důvěry. Takový manažer je schopen inspirovat ostatní členy týmu, jasně komunikuje cíle, vize, je členům týmu přístupný a otevřený s radou a podporou, většinou si najde čas. Umí delegovat část povinností na ostatní. Jeho autorita není založena na strachu nebo mocenských hrách, ale na respektu, který si vybudoval díky svým zkušenostem, znalostem a férovému jednání.

V takovém prostředí se členové týmu cítí motivování k tomu, aby dávali do práce to nejlepší ze sebe. Jsou pak ochotní společně sdílet nápady, přijímat konstruktivní kritiku a pracovat společně na dosažení stanovených cílů.

Manažer v tomto týmu funguje spíše jako mentor a kouč, který pomáhá rozvíjet dovednosti svých podřízených a podporuje jejich profesní růst.

Jak to vypadá v týmu, kde dominují restrikce a vyhrožování?

Takové pracovní prostředí je na druhé straně spektra. V týmu je napjatá atmosféra, často vládne strach a nejistota podřízených. Manažer zde uplatňuje autoritu skrze mocenské hry, přísné a časté kontroly a vyhrožováním tresty za nesplněné očekávání. Komunikace mezi manažerem a týmem je velmi často jednosměrná, příkazy jdou shora dolů bez prostoru pro zpětnou vazbu nebo diskusi.

V takové atmosféře se členové týmu mohou cítit demotivováni, stresováni, či izolováni. Strach z pochybení a následných trestů může vést k tomu, že lidé v týmu jsou méně schopní riskovat a přinášet inovativní nápady. Krátkodobě tento manažerský přístup může vést k dosažení určitých cílů (často se využívá při krizovém řízení, kde je zapotřebí spíše velet), ale dlouhodobě je neudržitelný, často vede k firemní fluktuaci, nízké morálce a snížené pracovní produktivitě.

Závěrem lze konstatovat, že zatímco vedení týmu manažerem s přirozenou autoritou a vůdčím typem vytvoří prostředí, kde se členové týmu cítí hodnotní, motivovaní a jsou schopni růst, přístup založený na restrikcích a neustálém vyhrožování vede k opačnému efektu.

Autor článku: Ing. Petr Němec MBA, Investment Manager

Klíčem k úspěšnému týmu je tedy vytvoření pozitivního pracovního prostředí, kde panuje důvěra, otevřená komunikace a podpora, což umožňuje všem členům týmu dosáhnout svého plného potenciálu.

Popsal jsem zde diametrálně odlišné manažerské přístupy, většinou se asi setkáme s určitým průnikem obou. Nicméně pracovat v takovém kolektivu, kde manažeři patří do první kategorie, kde se všemi pracovníky včetně vedení dodržují hodnoty, kde názor zaměstnance a jeho postřehy jsou vyslyšeny, je jistě velkou životní a pracovní výhrou.

Empirická podpora a doporučení

Studie ukazují, že manažeři, kteří uplatňují otevřené a respektující vedení, dosahují lepších výsledků v dlouhodobém horizontu. Například podle průzkumu Gallupu týmy s vyšší mírou angažovanosti reportují o 21% vyšší produktivitu.

Výzva k akci

Zvažte, jaký typ manažerského stylu podporujete ve své organizaci. Je důležité budovat kulturu otevřenosti a podpory, kde se každý člen týmu cítí cenný a motivovaný k růstu. Pokud uvažujete o práci v naší společnosti, připojte se k nám a buďte součástí prostředí, které podporuje profesní rozvoj a spokojenost.

Disclaimer: Tento článek je informativního charakteru a nejedná se o investiční doporučení.


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek