Inflace stále nad cílem ČNB


Ačkoliv silný růst cen z let 2019 a 2020 v posledních měsících polevuje, inflace se stále pohybuje na zvýšených úrovních. Jsme svědky zdražování zejména v rámci alkoholických nápojů, tabáku, zdravotní péče či stravovacích služeb. Jakou inflaci čekat v letošním roce?

Podle nyní zveřejněných dat dosáhla únorová inflace v ČR meziročního tempa 2,1 % a pohybuje se tak nadále nad cílem České národní banky. Největší negativní překvapení zažívají spotřebitelé v oblasti alkoholu a tabákových výrobků, když tento segment zdražil za posledních 12 měsíců o více než 10 %.

Naopak pozorujeme zpomalení cenového růstu u položky bydlení a energií, když ceny nájmů nemají vzhledem k pandemické situaci tendenci k růstu.

Výhled inflace je značně nejistý. Nejpravděpodobnějším scénářem je růst cen v letošním roce o 2-2,5 %, když společně s ekonomickým oživením porostou i inflační tlaky. Lze očekávat uvolnění zadržené spotřeby, kdy domácnosti odkládají část výdajů do chvíle, než dojde k odstranění restriktivních opatření.

Tento scénář podporuje i silný trh práce a nynější růst cen ropy, který se propíše do vyšších výdajů na pohonné hmoty. Nesmíme rovněž zapomínat na úpravu daňového systému, díky které se zaměstnanci mohou těšit ze znatelně vyšších čistých příjmů.

Trh očekává, že ČNB by mohla proti růstu cen zasáhnout navyšováním své základní sazby v druhé polovině roku, vše se nicméně bude odvíjet od situace okolo koronaviru, který se v ČR bohužel nedaří dostat pod kontrolu.

Lze tak čekat, že inflace bude i v následujících letech poměrně silně erodovat kupní sílu úspor. A to i vzhledem k nynějšímu prostředí velmi nízkých sazeb a nulových úroků na bankovních účtech.

Vývoj meziroční inflace v ČR


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek