Fond kvalifikovaných investorů: Seriózní přístup pro sofistikované investory


V náročném světě moderních financí se fond kvalifikovaných investorů jeví jako významný nástroj pro ty, kteří hledají privátnější a zároveň regulovaný přístup k investování. Obecně je tento typ fondu určen pro skupinu investorů, kteří disponují alespoň 1 milionem korun a mají určité zkušenosti s investováním.

Jak již samotné slovo "kvalifikovaný" v názvu naznačuje, charakteristickým rysem fondu kvalifikovaných investorů je jeho omezená dostupnost. Přístup k tomuto fondu mají pouze ti investoři, kteří splňují relativně přísná kritéria, jako jsou vysoký investiční kapitál a odborné znalosti. Tato exkluzivita zajišťuje, že fond je spravován s větším důrazem na nadstandardní výnos (10 % p.a. a více).

Autor článku: Ing. Marek Kupka, Director WM & Partner

Fond kvalifikovaných investorů se vyznačuje méně striktní regulací ve srovnání s tradičními investičními fondy, což umožňuje větší flexibilitu v investičních rozhodnutích. Investoři zde mají možnost vkládat prostředky do široké škály aktiv, včetně alternativních investic, které nejsou běžně dostupné ve standardních fondech. Nejčastěji jsou FKI zaměřeny na projekty z developerské, nemovitostní nebo private equity oblasti. Daleko méně však na českém investičním trhu můžete nalézt FKI zaměřené na akcie obchodované na světových burzách. Jedním z důležitých argumentů, proč mít zařazeno FKI ve svém investičním portfoliu, je individuální přístup. FKI často nabízí personalizovanější přístup k investičnímu managementu. Manažeři fondů mohou pracovat přímo s investory, aby porozuměli jejich specifickým cílům a potřebám. Přestože může být fond kvalifikovaných investorů méně regulován, jsou jeho zřizovatelé povinni poskytovat pravidelné reporty o svých aktivitách a výkonnosti, tak aby udrželi transparentnost pro své investory. Dohled nad FKI v ČR vykonává Česká národní banka.

Je nutné říct, že právě s důrazem na nadstandardní výnos přichází také vyšší rizika. Investice do FKI vyžaduje porozumění tržním trendům a rizikům. Transparentnost a struktura poplatků mohou být také odlišné od běžných fondů, což vyžaduje pečlivé zvážení před investováním. Pokud investor pečlivě zhodnotí všechny tyto faktory, může očekávat v průměru vyšší výnos, než je dodáván například běžnými bankovními fondy.

Proč vás vůbec o tomto typu fondu informuji?

Právě nyní se naše produktová řada v Investhy rozšiřuje o fond kvalifikovaných investorů. Jde o FKI s názvem SmartStocks. Je výhradně zaměřen na veřejně obchodovatelné cenné papíry.

Prioritou je americký a evropský akciový trh, ale nevylučujeme aktivity i na jiných trzích. Například do portfolia zahrnujeme akcie technologických gigantů, jako jsou Apple a Google. S největší pravděpodobností obsahuje portfolio i americké státní dluhopisy, které jsou v současné době téměř bezrizikovou investicí. Prakticky navazujeme na dlouholetou pozitivní výkonnost ve správě investičních portfolií.

Cílem FKI SmartStocks je dosahovat výnosu 10 % p.a. a pravidelně porážet nejširší americký index S&P 500. FKI SmartStocks vzniká na základech 3 let fungujícího privátního fondu dle §15 ZISIF zaměřujícího se na uzavřený okruh investorů. Díky nadstandardním výsledkům a zájmu investorů jsme došli v Investhy k závěru, že založíme FKI ve spolupráci s investiční společností AVANT.

Strategie fondu:

Investování není sprint, ale běh na dlouhou trať. Proto se FKI SmartStocks zaměřuje primárně na investice do předem vybraných světových akcií, které jsou historicky ověřenou cestou k dosažení reálných výnosů. Akciová složka tvoří přinejmenším polovinu majetku fondu. Jedním ze základních obecných principů investování je diverzifikace, a na ni my v Investhy nezapomínáme. Z tohoto důvodu jsme připraveni v FKI SmartStocks na rozšíření o další třídy aktiv, jako jsou dluhopisy, komodity a alternativní investice. Tyto aktiva však plánujeme držet pouze v malém zastoupení.

My v Investhy věříme, že FKI SmartStocks může nabídnout investorům takové zhodnocení, které dlouho hledali. Naší ambicí rozhodně není pasivně sledovat akciové indexy a rezignovat na nadstandardní výnos. Jsme připraveni navázat na naši dosavadní investiční správu, kdy jsme dosáhli 19% zhodnocení při velmi nízké kolísavosti portfola.

Disclaimer: Tento článek je informativního charakteru a nejedná se o investiční doporučení.


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek