Fed bude dočasně tolerovat vyšší inflaci


Americká centrální banka upouští od striktního cílování 2% inflace a po určitou dobu bude tolerovat i rychlejší růst cen. Jde o signál, že nízké úrokové sazby s námi zůstanou zřejmě ještě dlouhou dobu.

Politika Fedu se tak bude více soustředit na podporu pracovního trhu a americké ekonomiky na úkor možné vyšší inflace.

Na dlouhodobém horizontu sice budou centrální bankéři cílit na průměrné tempo růstu cenové hladiny okolo 2 %, krátkodobě však jsou připraveni tolerovat i znatelné odchylky od tohoto cíle. Fed tedy přechází do režimu flexibilního cílování průměrné inflace. V poslední době inflace výrazně podstřelovala 2% cíl, lze tedy předpokládat, že nyní by Fedu nevadil dočasně i rychlejší růst cen. Ke zvyšování úrokových sazeb tak rozhodně v dohledné době nedojde. Jde o příznivou zprávu pro akcie, neboť se jedná o signál uvolněnější měnové politiky v budoucnu.

Podobný postoj jako Fed zaujímá podle několik týdnů starého vyjádření i Česká národní banka. Její viceguvernér se nechal slyšet, že ČNB bude tolerovat inflaci nad horní hranicí tolerančního pásma, tedy nad 3 %. Tento postoj centrálních bankéřů je špatnou zprávou pro konzervativní investory, kterým vyšší inflace každoročně ukusuje znatelný podíl jejich úspor.

Vývoj meziroční inflace v USA, %


NEWS

Pro důležitá rozhodnutí jsou zapotřebí správné informace.


Sdílejte tento článek