Business2Science


Business2Science je jedna z konferencí, kterou pořádalo Moravskoslezské Inovační Centrum, kde Investhy působilo jako partner akce.

Účelem této konference je efektivní spolupráce mezi světy podnikání a výzkumu. Konkrétním tématem letos již druhého ročníku, této úspěšné konference byly podoby excelence na různých úrovních TRL (Technology Readiness Level).

To je metodika pro hodnocení zralosti technologie během fáze osvojování programu, kterou vyvinula NASA v 70. letech 20.století. Použití úrovní TRL umožňuje konzistentní, rovnoměrné stanovení technické vyspělosti různých typů technologií.  Konference byla cílena lidem, kteří hledají vzájemné spolupráce a věří, že kvalitní výzkum přináší nekonečné množství nových příležitostí nejen pro svět podnikání.


Sdílejte tento článek