Wealth Management

Dopřejte si pocit výjimečnosti a vysokého standardu. Finanční trhy jsou místem, kde se vyplatí mít kvalitní zázemí a vztahy, na které se můžete obrátit. V případě velkého objemu kapitálu to platí obzvlášť.

Vaše investice budou pod kvalitní správou, která se opírá o tým zkušených analytických profesionálů a finančních specialistů. Ti vám budou stále na blízku a v případě potřeby můžou cokoliv změnit a inovovat k vaši spokojenosti. Management společnosti vyhodnocuje a dbá na správně zvolené strategie a přístup na nejvyšší možné úrovni.


Empatie

Postaveno na lidech, kteří rozumí vašim potřebám a požadavkům. V rámci Wealth Management získáte nadstandardní péči a pocit výjimečnosti. Správa vašich financí a aktiv bude řešena vždy individuálně a ve spolupráci s vašim investičním týmem.


Výsledky

Finanční výsledky vašeho investování bude mít pod kontrolou náš analytický tým s letitými zkušenostmi, společně s investičními specialisty v rámci veškerých projektů, do kterých se rozhodnete společně vstoupit. Zaměřujeme se na hodnotové investování.


Plánování

Vaše investice budou mít vždy jasně stanovený plán, který bude zvolen po profesionální analýze a bude čekat na váš souhlas. Následná správa aktiv je vždy pečlivě kontrolována a průběžně vyhodnocována našimi analytiky a managementem konkrétní divize.

Wealth Management

Investhy disponuje třemi fondy, které mají za cíl individuální přístup a jedinečné příležitosti pro klienta.


Fond SmartStocks

Akciový fond pod aktivní správou, pečující o majetek jednotlivců a institucionálních investorů, ale také i o vlastní kapitál. Letité zkušenosti přetavujeme v hmatatelnou hodnotu pro naše investiční partnery. Společně s akciovými tituly investujeme do ETF a využíváme tuzemské příležitosti typu Private Equity. Investiční filozofií je vytvoření vždy takové skladby portfolia, aby odolávalo tržním výkyvům a dosahovalo stabilního růstu se zacílením +10 % p.a.

 • Aktivní správa fondu

 • Tým zkušených analytiků

 • Výběr strategie a plánování

 • Měsíční reporty

 • Individuální konzultace

 • Rychlá likvidita


Fond LoveBrands

Akciový fond pod aktivní správou se zaměřením na investice do světově oblíbených značek na kapitálových trzích. Jedná se o hodnotové blue chip akcie, ale i růstové společnosti se zacílením na výkon +12 % p.a. Investoři jsou pravidelně informování o pohybech fondu a investičních strategiích.

 • Aktivní správa fondu

 • Tým zkušených analytiků

 • Výběr strategie a plánování

 • Měsíční reporty

 • Individuální konzultace

 • Rychlá likvidita


Privátní fond

Cesta pro náročné. Privátní fond si zakládá na ryze individuálním přístupu, ať už pro jednotlivce nebo správu rodinného majetku. Využití také pro jakékoliv sportovce, kteří hledají kvalitní zázemí pro své finance. Spolupráce začíná analýzou dané situace a společným plánováním a stanovením cílů našeho partnera. Poté tvoříme portfolio na míru. Možnost využití investic i do Private Equity dle našeho doporučení nebo dle požadavků partnera. Každý klient privátního fondu má k dispozici svého osobního analytika a celý jeho tým.

 • Aktivní správa privátního fondu

 • Individuální portfolio

 • Přiřazení konkrétního analytika a týmu

 • Výběr strategie a plánování

 • Možnost spolupráce v rámci Private Equity

 • Průběžné reporty

 • Individuální konzultace portfolia a příležitostí

 • Možnost rychlé likvidity jakékoliv části portfolia

 • Pozvánky na soukromé eventy skupiny Investhy


Investiční rada

Naše divize Wealth Management disponuje investiční radou, která pravidelně vyhledává investiční příležitosti na trhu a vytváří strategické plány. Schvaluje pohyby a změny v investičních portfoliích.

Patrik Gančarčík, MBA

Patrik Gančarčík, MBA

Marek Kupka

Ing. Marek Kupka


Investiční rada

Naše divize Wealth Management disponuje investiční radou, která pravidelně vyhledává investiční příležitosti na trhu a vytváří strategické plány. Schvaluje pohyby a změny v investičních portfoliích.

Patrik Gančarčík, MBA

Patrik Gančarčík, MBA

Marek Kupka

Ing. Marek Kupka


Investiční rada

Naše divize Wealth Management disponuje investiční radou, která pravidelně vyhledává investiční příležitosti na trhu a vytváří strategické plány. Schvaluje pohyby a změny v investičních portfoliích.

Patrik Gančarčík, MBA

Patrik Gančarčík, MBA

Marek Kupka

Ing. Marek Kupka

Upozornění: Sdělení není návrhem Investhy, a.s. (dále též „Společnost“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Společností dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Společnost upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt k investici. Společnost upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost nebo jiný subjekt ze skupiny Investhy, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Společnost může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Společnosti Investhy, a.s., a Investhy Wealth Management, a.s. nepodléhá dohledu České národní banky.

Chcete více informací?