Ing. Filip Kosík

CMO & Partner

"Čas je nejcennější komoditou."

Tuto filozofii jsem integroval do služeb, které nabízíme v rámci Find Employees a Beverly. Naším cílem je pomoci firmám ušetřit čas, zrychlit a zefektivnit procesy a tím splnit stanovené cíle.

Patrik Gančarčík, MBA

Odbornost

Filip má bohaté zkušenosti z řízení týmů, marketingu a obchodu. Filipova kariéra zahrnuje různé role, které mu umožnily rozvíjet dovednosti ve vedení lidí, projektovém managementu, marketingu a strategickém plánování.

Filip má zkušenosti s řízením multidisciplinárních týmů a implementací agilních metodik, které zajišťují flexibilitu a rychlou adaptaci na měnící se tržní podmínky. Jeho cílem je neustále zlepšovat procesy a přinášet hodnotu našim klientům prostřednictvím efektivního využívání zdrojů a nejnovějších technologií.

Filip se vyznačuje se kreativitou, organizačními schopnostmi, dynamikou a přizpůsobivostí situaci či trhu. Tato charakteristika ho vede k neustálému hledání inovativních řešení a optimalizaci procesů v našich společnostech.


Práce

Filip je CEO a zakladatel firem Find Employees a Beverly, které jsou součástí Private Equity společnosti Investhy. Díky této spolupráci sdílíme nejen některé zaměstnance a scrum tým, ale také vzájemné partnerství, což nám umožňuje efektivně využívat zdroje, kontakty a nástroje.

V rámci Findemu šetříme čas a dodáváme do firem kvalitní kandidáty. Zrychlujeme celý proces výběrového řízení.

Beverly pomáhá firmám v růstu skrze automatizované a marketingové aktivity, díky kterým šetříme čas i lidský potenciál. Zjednodušujeme práci, šetříme čas a pomáháme plnit marketingové, obchodní i HR cíle.


Média